Menu

LITTER – “C”

* sir *

PREDERY PUG NI-KHOR

NME(PDE) – N/N (clear), PLL – N/N (clear)

* dam *

PREDERY PUG HAYLI LILU

NME(PDE) – N/N (clear), PLL – N/N (clear)

born 28.08.2022

1 black male & 3 black females

Pedigree Litter “C”

LINE CELEBRITIES CRUSH (male)

NME (PDE) – N/N (clear), PLL – N/N (clear)

LINE CELEBRITIES CASABLANKA (female 1)

NME (PDE) – N/N (clear), PLL – N/N (clear)

LINE CELEBRITIES CASITA (female 2)

NME (PDE) – N/N (clear), PLL – N/N (clear)

Comments are closed.